Επιστολή ΙΣΑ στο "Ποδολογικό Κέντρο Γλυφάδας"

Ημερομηνία: 10/03/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Επιστολή του ΙΣΑ προς το Ποδολογικό Κέντρο Γλυφάδας, έπειτα από ενέργειες της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

**** Επιστολή ****


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr