Θέση μερικής απασχόλησης για Δερματολόγο στο Παρίσι

Ημερομηνία: 17/03/2021
Ζητείται Δερματολόγος για θέση μερικής απασχόλησης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Παρίσι. Θα πρέπει να έχει καλή γνώση γαλλικής γλώσσας για συνεργασία με ιδιωτικό ιατρείο Έλληνα δερματολόγου στο Παρίσι. Το ιατρείο είναι διαθέσιμο 4 με 5 δεκαπενθήμερα τον χρόνο, εξασφαλισμένη δωρεάν διαμονή. Η αμοιβή είναι με ποσοστό και είναι ελεύθερη κοινωνικών εισφορών αν η κύρια εργασία είναι στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες: vanyfantakis@hotmail.fr


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr