Νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ημερομηνία: 31/03/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Μέσα στον Απρίλιο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά εδώ.

Τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορεί να την αναλάβει το λογιστικό γραφείο της ΕΔΑΕ , "ABELIOTIS & ASSOCIATES".
Τηλ.: 2106412100, email: info@abeliotis.gr .


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr