Εννιαπλασιάστηκαν οι ρυθμοί απονομής συντάξεων του τ. ΤΣΑΥ.

Ημερομηνία: 16/04/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενημερωθήκαμε από τον Π.Ι.Σ. πως εννιαπλασιάστηκαν οι ρυθμοί απονομής συντάξεων του τ. ΤΣΑΥ το Μάρτιο ως αποτέλεσμα σειράς οργανωτικών μέτρων και απλοποίησης διαδικασιών που υλοποιήθηκαν από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σταδιακά από τον Σεπτέμβριο 2020 και παρά τα περιοριστικά μέτρα του δεύτερου και τρίτου κύματος της πανδημίας.

Στο παρακάτω Δελτίο Τύπου, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΦΚΑ.

*** ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ***Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr