Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα για πολύ μικρές Επιχειρήσεις.

Ημερομηνία: 05/05/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σχετικά με το πρόγραμμα δανειοδότησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις ποσού έως 50.000€ με εγγύηση 80% ελληνικού δημοσίου, που έχουμε προαναφέρει αναλυτικά σε προηγούμενη ανάρτηση μας , οι αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ξεκίνησαν . Συνεπώς για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή της αίτησης είμαστε στη διάθεσή σας.

Στοιχεία επικοινωνίας
: 210-6412100 και email: info@abeliotis.gr


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr