Η Αθηναϊκή Γενική Ιδιωτική Κλινική αναζητά Δερματολόγο.

Ημερομηνία: 14/06/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., μέλος του Ομίλου INTERAMERICAN, αναζητά ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στα Εξωτερικά Ιατρεία της Αθηναϊκής Κλινικής. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Άριστες γνώσεις του αντικειμένου.
  • Επικοινωνιακές ικανότητες.
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
  • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: info@athinaiki-mediclinic.gr

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

www.edae.gr