Χρειάζεται έλεγχος για αναζήτηση αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 πριν την 3η δόση;

Ημερομηνία: 15/09/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στα αρχεία που ακολουθούν θα βρείτε νέες εκτιμήσεις, κλινικά δεδομένα και συστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του Covid-19 των ανοσοκατασταλμένων ασθενών , όπως δημοσιεύθηκαν στο "CDC" των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Παρακαλούμε όπως τα μελετήσετε.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19 ΠΡΙΝ ΤΗΝ 3η ΔΟΣΗ;
Data and clinical considerations for additional doses in immunocompromised people


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr