ΚΥΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ημερομηνία: 17/01/2022
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων». Έπειτα από πίεση που άσκησε η ΕΔΑΕ μαζί με άλλες επιστημονικές Εταιρείες, πετύχαμε την αύξηση του αριθμού των συνταγογραφούμενων εργαστηριακών εξετάσεων ανά ασθενή και για τους Δερματολόγους - Αφροδισιολόγους.Εκ μέρους της Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας

www.edae.gr