ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ

Ημερομηνία: 02/03/2022
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθούν οι οδηγίες από τη EuroGuiDerm σχετικά με τον εμβολιασμό covid-19 σε ασθενείς με ψωρίαση.

Μπορείτε να μελετήσετε αναλυτικά τις οδηγίες εδώ και στα ελληνικά συνοπτικά παρακάτω:

1. Συστήνεται ο εμβολιασμός των ασθενών με ψωρίαση με τα εγκεκριμένα εμβόλια για την Covid-19. Τα εμβόλια είναι ασφαλή στους ψωριασικούς ασθενείς υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή.

2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου του εμβολιασμού δεν θα πρέπει να διακόπτεται η αγωγή για την ψωρίαση. Εφόσον είναι εφικτό, προτείνεται ο εμβολιασμός να προγραμματίζεται στο μέσο του χρονικού διαστήματος μεταξύ 2 εφαρμογών του φαρμάκου. Για ασθενείς που λαμβάνουν κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, tofacitinib προτείνεται μια μικρή διακοπή της αγωγής μετά τον εμβολιασμό.

3. Δεδομένου του ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, οι ασθενείς υπό συστηματική αγωγή οφείλουν να συνεχίσουν να ακολουθούν στρατηγικές προφύλαξης (πχ μάσκες και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης).

4. Οι ασθενείς με ψωρίαση πρέπει να πραγματοποιούν άλλα εμβόλια, όπως πχ για τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο.

5. Πρώιμες μελέτες δείχνουν πως ορισμένοι ασθενείς με αυτοάνοσα, φλεγμονώδη νοσήματα υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή μπορεί να έχουν μειωμένη ανταπόκριση στα mRNA εμβόλια για τη νόσο Covid-19. Κατά συνέπεια, η τρίτη δόση του εμβολίου συστήνεται τουλάχιστον 28 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση.

6. Οι ενισχυτικές δόσεις του εμβολίου πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις τοπικές οδηγίες (local policies).

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

www.edae.gr