5η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛ.Ε.ΔΕ. 8-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ξεν. «DIVANI CARAVEL», Αθήνα
Οργάνωση: ERA ΕΠΕ
Τηλ. 210 3634944

5η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛ.Ε.ΔΕ. 8-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ξεν. «DIVANI CARAVEL», Αθήνα
Οργάνωση: ERA ΕΠΕ
Τηλ. 210 3634944


5η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛ.Ε.ΔΕ. 8-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ξεν. «DIVANI CARAVEL», Αθήνα
Οργάνωση: ERA ΕΠΕ
Τηλ. 210 3634944