ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Θέμα: “Aπό την ανοσολογική προσέγγιση στην ορθή κλινικοεργαστηριακή πρακτική”
Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο (Δώμα) του Νοσοκομείου "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Πληροφορίες: www.helsim.gr

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Θέμα: “Aπό την ανοσολογική προσέγγιση στην ορθή κλινικοεργαστηριακή πρακτική”
Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο (Δώμα) του Νοσοκομείου "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Πληροφορίες: www.helsim.gr


ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Θέμα: “Aπό την ανοσολογική προσέγγιση στην ορθή κλινικοεργαστηριακή πρακτική”
Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο (Δώμα) του Νοσοκομείου "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Πληροφορίες: www.helsim.gr