Δερματικές Παθήσεις 2018: Παρελθόν, παρόν & μέλλον
ΕΜΕΔΑΑΠ, Α´Παν. Κλινική Νοσοκομείου "Α. Συγγρός"
31 Μαΐου-3 Ιουνίου 2018, Αθήνα
Oργάνωση: Free Spirit
Τηλ. 210 6048260 / 6047476

Δερματικές Παθήσεις 2018: Παρελθόν, παρόν & μέλλον
ΕΜΕΔΑΑΠ, Α´Παν. Κλινική Νοσοκομείου "Α. Συγγρός"
31 Μαΐου-3 Ιουνίου 2018, Αθήνα
Oργάνωση: Free Spirit
Τηλ. 210 6048260 / 6047476


Δερματικές Παθήσεις 2018: Παρελθόν, παρόν & μέλλον
ΕΜΕΔΑΑΠ, Α´Παν. Κλινική Νοσοκομείου "Α. Συγγρός"
31 Μαΐου-3 Ιουνίου 2018, Αθήνα
Oργάνωση: Free Spirit
Τηλ. 210 6048260 / 6047476

>>>>Πρόγραμμα<<<<