27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
18-20 Oκτωβρίου 2018, Makedonia Palace Hotel,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: http://www.milmed.gr/

27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
18-20 Oκτωβρίου 2018, Makedonia Palace Hotel,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: http://www.milmed.gr/


27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
18-20 Oκτωβρίου 2018, Makedonia Palace Hotel,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: http://www.milmed.gr/