18η Δερματολογική Διημερίδα Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
7-8 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα
www.18dermameetingsyggros.gr

18η Δερματολογική Διημερίδα Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
7-8 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα
www.18dermameetingsyggros.gr18η Δερματολογική Διημερίδα
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ.
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
7-8 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
7-8 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα
www.18dermameetingsyggros.gr
Οργάνωση: Πρακτορείο ERA
Τηλ. 210 3634944, κα Ράνια Λάμπου