Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής,
Αισθητικής Δερματολογίας και Laser
16- 19 Ιανουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
http://www.derma-surgery.gr/

Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής,
Αισθητικής Δερματολογίας και Laser
16- 19 Ιανουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
http://www.derma-surgery.gr/


Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής,
Αισθητικής Δερματολογίας και Laser
16- 19 Ιανουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
http://www.derma-surgery.gr/