Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
"Ανοσολογικοί Περίπατοι..."
29/11 - 01/12 2018, Θεσσαλονίκη

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
"Ανοσολογικοί Περίπατοι..."
29/11 - 01/12 2018, Θεσσαλονίκη
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
"Ανοσολογικοί Περίπατοι..."
29/11 - 01/12 2018, Θεσσαλονίκη