4ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο-Μελάνωμα-Όγκοι Δέρματος
Ογκολογική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης
Eλληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα
ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ
30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2018
Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα

4ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο-Μελάνωμα-Όγκοι Δέρματος
Ογκολογική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης
Eλληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα
ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ
30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2018
Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα
4ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο-Μελάνωμα-Όγκοι Δέρματος
Ογκολογική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης
Eλληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα
ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ
30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2018
Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα