17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
Το Δ.Σ της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει τη διοργάνωση για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας 2021 στην ERA.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο "Μακεδονία Palace" στη Θεσσαλονίκη.  

Οι πληροφορίες για το Συνέδριο, θα ανανεώνονται συνεχώς.

Εκ μέρους της ΕΔΑΕ. www.edae.gr