Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser

Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser
Το Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser θα πραγματοποιηθεί στις 16-18 Ιανουαρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Στην επιστημονική αυτή συνάντηση θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από το Εξωτερικό και την Ελλάδα. Κατά τη διάρκειά της θα συζητηθούν οι νεότερες εξελίξεις και όλα τα επίκαιρα θέματα της ειδικότητας της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο www.derma-surgerycosmetics.grΕκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. www.edae.gr