19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας


Το “19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας” θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 19 έως 21 Μαρτίου 2020.

Πρωταρχικός στόχος του Συνεδρίου αποτελεί η ενημέρωση των συνέδρων με τα τρέχοντα θέματα της Αγγειοχειρουργικής, της ιατροτεχνολογίας, των ιατρονομικών θεμάτων και κανονισμών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κάθε ένα από αυτά μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινής εξάσκησης της ιατρικής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:  https://hsvscongress2020.gr/ 

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείαςwww.edae.gr