19ο Διεθνές Συνέδριο για τη νόσο Αδαμαντιάδη - Behcet

19ο Διεθνές Συνέδριο για τη νόσο Αδαμαντιάδη - Behcet
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το 19ο Διεθνές Συνέδριο για τη νόσο Αδαμαντιάδη - Behcet που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 9 - 11 Ιουλίου 2020.
 
Μελετήστε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: Behcet-Program.pdf 
Πληροφορίες για το Συνέδριο και τη συμμετοχή σας θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.behcet2020athens.com/
 
Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας

www.edae.gr