ΔΥΟ Forum & Έκθεσης Διατροφής-Υγείας-Ομορφιάς

ΔΥΟ Forum & Έκθεσης Διατροφής-Υγείας-Ομορφιάς
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σχετικά με την διοργάνωση του 6ου ΔΥΟ Forum &  Έκθεσης Διατροφής-Υγείας-Ομορφιάς,  του Θεσμού που αγκαλιάστηκε από χιλιάδες επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, κοινό και επιχειρήσεις, που είχε προγραμματιστεί για τις 25-26 Απριλίου 2020, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να το μεταθέσει για τις  14 και 15 Νοεμβρίου 2020, όπως πάντα στο Ζάππειο,  λόγω των τελευταίων εξελίξεων της πανδημίας και για να υπάρχει απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Το επιστημονικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Forum https://dyoforum.gr/ .

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
ww.edae.gr