Μυκητικές λοιμώξεις στην COVID -19 εποχή

Μυκητικές λοιμώξεις στην COVID -19 εποχή
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας διοργανώνει online webinar με θέμα: «Μυκητικές λοιμώξεις στην COVID -19 εποχή».
Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 19.00-21.00, συνδεθείτε στη διεύθυνση: http://hsomm.gr/broadcas t για να το παρακολουθήσετε.


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr