29ο Συνέδριο της EADV

29ο Συνέδριο της EADV
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 29ο Συνέδριο της EADV είναι γεγονός καιθα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 29 – 31 Οκτωβρίου 2020 .

Ακολουθούν όλες οι λεπτομέρειες:

EADV Virtual – New Frontiers in Dermatology and Venereology will provide an outstanding educational and learning experience in a spectacular all-virtual framework.

Stay tuned to this site as we bring you full details on registration and industry participation as well as a complete overview of the cutting-edge scientific programme: https://eadvvirtualcongress.org/

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας .

www.edae.gr