Ημερίδα: "Αμφιλεγόμενα θέματα στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων".

Ημερίδα: "Αμφιλεγόμενα θέματα στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων".Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων διοργανώνει τη διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο "Αμφιλεγόμενα θέματα στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων" στις 29 Μαΐου 2021.

Καταξιωμένοι ομιλητές θα αναπτύξουν τις απόψεις και θα μοιραστούν τις γνώσεις τους σε ένα πεδίο που αφορά στις διαχρονικές ή μη αντιπαραθέσεις στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ .


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr