9ο Πανελλήνιο HPV Συνέδριο 2021.

9ο Πανελλήνιο HPV Συνέδριο 2021.Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 9ο Πανελλήνιο HPV Συνέδριο, που διοργανώνει η Ελληνική HPV Εταιρεία [ Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) ], με θέμα «HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 28 έως και 30 Μαΐου 2021.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες εδώ.


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr