9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της με θέμα «Μυκητικές λοιμώξεις: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις» στην Αθήνα (υβριδικό), στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, στις 19-21 Νοεμβρίου 2021.

Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στην αφίσα που ακολουθεί.


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

www.edae.gr