5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δερματοσκόπησης

5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δερματοσκόπησης


5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δερματοσκόπησης

Θεσσαλονίκη, Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Πληροφορίες: Γιώτα Γκάβρα
Γραμματεία Α΄Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής
2310 992262 και 2313308822