ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ-WORKSHOP ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ-WORKSHOP ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

1η ΗΜΕΡΙΔΑ με Διεθνή Συμμετοχή

Θέμα:  «WORKSHOP  ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ»

Σάββατο  5 Ιουλίου 2014

ΓΠΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΠληροφορίεςΓιώργος Χαϊδεμένος, Τηλ. 2310827350, 6944379660, e-mail: cgiorgos@otenet.gr

http://www.hds-dermoscopy.gr/