ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ


Κλινικό Φροντιστήριο Δερματο-ογκολογίας
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2014
Οργάνωση ERASMUS S.A.
Τηλ. 210 7414700

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ