3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»


3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

"Τα πολλά πρόσωπα της Δερματολογίας"
Ξενοδοχείο Domotel Xenia - Βόλος

12-14 Σεπτεμβρίου 2014

http://www.dermatologydays2014.gr/