2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δερματολογίας παίδων» στο Παιδο-δερματολογικό Τμήμα, του Νοσοκομείου «Α.Συγγρός» - 8-12 Δεκεμβρίου 2014

2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Δερματολογίας παίδων» στο Παιδο-δερματολογικό Τμήμα, του Νοσοκομείου «Α.Συγγρός» - 8-12 Δεκεμβρίου 2014


2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Παιδο-δερματολογίας

Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»

8-12 Δεκεμβρίου 2014

Πρόγραμμα