1η Ημερίδα Αισθητικής Δερματολογίας ΔΑΕΚ

1η Ημερίδα Αισθητικής Δερματολογίας ΔΑΕΚ


Ημερίδα Αισθητικής Δερματολογίας ΔΑΕΚ

7/2/2015

Mediterranean Hotel – Λεμεσός, Κύπρος

www.cubix.com.cy/cosmeticdermatology2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ