ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER Τμήμα Laser Νοσοκομείου "Α. Συγγρός" 6-7 Φεβρουαρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER Τμήμα Laser Νοσοκομείου "Α. Συγγρός" 6-7 Φεβρουαρίου 2015


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER
Τμήμα Laser Νοσοκομείου "Α. Συγγρός"
6-7 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

LIVE STREAMING