12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας
3-6 Νοεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας
3-6 Νοεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα


12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας

3-6 Νοεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα

Γραμματεία Οργάνωσης:
Erasmus Conferences Tours & Travel A.E.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 16121 Αθήνα
Τηλ.: 210 7414748
Web: www.dermatology2016.gr