ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ ΕΞ''ΕΠΑΦΗΣ "Η κλινική προσέγγιση στην ΑΔΕ"
14 Μαΐου 2016 στο αμφιθέατρο Π.Γ.Ν "Αττικόν"

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ ΕΞ''ΕΠΑΦΗΣ "Η κλινική προσέγγιση στην ΑΔΕ"
14 Μαΐου 2016 στο αμφιθέατρο Π.Γ.Ν "Αττικόν"


ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ ΕΞ''ΕΠΑΦΗΣ "Η κλινική προσέγγιση στην ΑΔΕ"
14 Μαΐου 2016 στο αμφιθέατρο Π.Γ.Ν "Αττικόν"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ