13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας- 2-5 Νοεμβρίου 2017 Θεσσαλονίκη

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας- 2-5 Νοεμβρίου 2017 Θεσσαλονίκη13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
2-5 Νοεμβρίου 2017 Θεσσαλονίκη

Συνδεσμος: http://dermatology2017.gr/