ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2018
30-31 Μαρτίου 2018,
Ξεν. «Μακεδονία Palace»,
Θεσσαλονίκη
www.edaespringsession2018.gr
Oργάνωση:
Πρακτορείο ERA
Tηλ. 210 3634944

ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2018
30-31 Μαρτίου 2018,
Ξεν. «Μακεδονία Palace»,
Θεσσαλονίκη
www.edaespringsession2018.gr
Oργάνωση:
Πρακτορείο ERA
Tηλ. 210 3634944ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2018
30-31 Μαρτίου 2018,
Ξεν. «Μακεδονία Palace»,
Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (www.edaespringsession2018.gr)

Oργάνωση:
Πρακτορείο ERA
Tηλ. 210 3634944