14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
1-4 Νοεμβρίου 2018, Hilton Hotel,
Αθήνα
Oργάνωση:
Πρακτορείο ERASMUS
Τηλ. 210 7414700
Δείτε το πρόγραμμα εδώ:
www.dermatology2018.gr

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
1-4 Νοεμβρίου 2018, Hilton Hotel,
Αθήνα
Oργάνωση:
Πρακτορείο ERASMUS
Τηλ. 210 7414700
Δείτε το πρόγραμμα εδώ:
www.dermatology2018.gr14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
1-4 Νοεμβρίου 2018, Hilton Hotel,
Αθήνα


Oργάνωση:
Πρακτορείο ERASMUS
Τηλ. 210 7414700
Δείτε το πρόγραμμα εδώ:
www.dermatology2018.gr