5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
14-16 Ιoυνίου 2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οργάνωση: ERA Ltd.
Τηλ.: 210 3634944
http://dermoscopy-congress2018.com

5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
14-16 Ιoυνίου 2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οργάνωση: ERA Ltd.
Τηλ.: 210 3634944
http://dermoscopy-congress2018.com


5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
5th World Congress of Dermoscopy
14-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οργάνωση: ERA Ltd.
Τηλ.: 210 3634944
Email: dermoscopy2018@era.gr
http://dermoscopy-congress2018.com