5η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες» 14-16 Σεπτεμβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου

5η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες» 14-16 Σεπτεμβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου